Drops Community

Typo: Daily Routines

ceszę się - i comb my hair

Correction: czeszę się

1 Like