Drops Community

Typo: Daily Routines


#1

ceszę się - i comb my hair

Correction: czeszę się